Psykoterapia

Tarjoamme psykoterapiaa Onni psykoterapiapalveluiden sekä yhteistyökumppaniemme välityksellä.

Psykoterapiaa Turun seudulla ja etävastaanottona

Lasten, nuorten ja aikuisten psykoterapiat

Onni psykoterapiapalvelut yhteistyökumppaneineen tarjoavat psykoterapiaa alle 13-vuotialle lapsille, 13-26-vuotiaille nuorille ja aikuisille.

Lasten psykoterapioihin voi hakeutua julkisen terveydenhuollon lähetteellä, jolloin psykoterapian tarjoaa julkinen taho, esimerkiksi kela vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena. Yli 16-vuotiaat voivat hakea kelan tukemaa kuntoutuspsykoterapiaa. Psykoterapiaan voi kuitenkin hakeutua myös omakustanteisesti.

Konsultaatiot ja lyhytterapiat

Meiltä voi kysyä myös kertakäyntejä ja lyhytterapiaa.

Joskus yksikin käynti tai lyhyt, noin 5-40 käynnin terapia voi olla riittävä apu. Lyhytterapiaan voi tulla omakustanteisesti. Myös jotkut vakuutusyhtiöt tai työterveyshuolto voivat tarjota lyhyttä psykoterapiaa.

Halutessasi voit tutustua psykoterapeuttien tarjoamiin palveluihin tarkemmin kunkin terapeutin profiilissa.

Palvelut pareille ja lasten vanhemmille

Lasten kasvattaminen on haasteellinen tehtävä. Meidän puoleemme voi kääntyä lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvissä huolissa. Näissä tilanteissa sovimme erikseen palvelun laajuudesta. Tarjoamme myös lasten psykoterapioihin liittyvää vanhempien ohjausta.

Lisäksi tarjolla on tukea parisuhteen pulmiin.
Psykoterapeuttien tarjoamiin palveluihin voi tutustua tarkemmin kunkin terapeutin profiilissa.

Vastaanottavat terapeutit

Tutustu tästä asiantuntijoihin ja yhteistyökumppaneihimme. Tarkemmat tiedot terapeutista löydät linkin kautta avautuvasta terapeutin omasta profiilista.

Jokainen terapeutti toimii itsenäisesti ja vastaanottoajat varataan aina suoraan terapeutilta. Yhteistyökumppaneidemme vastaanotoilla ei ole yhteistä potilasrekisteriä. Palveluiden hinnat ovat tarkistettavissa vastaanottavalta terapeutilta. 

Emilia Paajanen

Psykoterapeutti, psykologi, Terapiasuuntaus: Psykodynaaminen

 • psykoterapiaa lapsille, nuorille ja aikuisille
 • lyhytterapiaa ja pitkäkestoista psykoterapiaa sekä kertakäyntejä
 • vanhempien käyntejä
 • ajanvaraukset ja tiedustelut yhteydenottolomakkeen kautta
Vastaanotto
Yliopistonkatu 15 B 20 Turku, 5krs

Huom. Toistaiseksi ei tilaa pitkään psykoterapiaan

Maria-Leena Louento

Psykoterapeutti, sosionomi AMK. Terapiasuuntaus: Psykodynaaminen

 • psykoterapiaa lapsille, nuorille ja aikuisille
 • pitkäkestoista psykoterapiaa
 • vanhempien käyntejä
 • työnohjausta
 • ajanvaraukset ja tiedustelut yhteydenottolomakkeen kautta
Vastaanotto
Itäinen Pitkäkatu 3 a A 3 Turku

Huom. Toistaiseksi ei tilaa pitkään psykoterapiaan

Olli Poutiainen

Psykoterapeutti, psykologi. Terapiasuuntaus: Psykodynaaminen

 • psykoterapiaa lapsille, nuorille ja aikuisille
 • lyhytterapiaa ja pitkäkestoista psykoterapiaa sekä kertakäyntejä
 • vanhempien käyntejä
 • ajanvaraukset ja tiedustelut yhteydenottolomakkeen kautta  

Vastaanotto
Eerikinkatu 22 b B, 2.krs, Turku

Huom. Toistaiseksi ei tilaa pitkään psykoterapiaan

Päivi Kaijanen

Psykoterapeutti, psykologi, Terapiasuuntaus: Psykodynaaminen

 • psykoterapiaa lapsille, nuorille ja aikuisille
 • pitkäkestoista psykoterapiaa
 • vanhempien käyntejä
 • vuorovaikutushoitoa
 • ajanvaraukset ja tiedustelut yhteydenottolomakkeen kautta
Vastaanotto
Multavierunkatu 2 B 56 Turku

Huom. Toistaiseksi ei tilaa pitkään psykoterapiaan

Sakari Ojanen

Psykoterapeutti, psykologi Terapiasuuntaus: Psykodynaaminen

 • psykoterapiaa lapsille, nuorille ja aikuisille
 • pitkäkestoista psykoterapiaa
 • ajanvaraukset ja tiedustelut yhteydenottolomakkeen kautta   

 

Vastaanotto
Multavierunkatu 2  B 56, Turku

 

Huom. Toistaiseksi ei tilaa pitkään psykoterapiaan

Jarkko Sjöblom

Psykoterapeut, familjeterapeut, psykolog. Terapiinriktning: Psykodynamisk, systemisk

 • korttidsterapi och enstaka konsultationen för alla åldrar
 • parterapi
 • arbetar på  svenska och finska
 • tills vidare inga långa terapier
 • förfrågningar per e-post eller telefon
 • palvelen myös suomenkielellä
Mottagning
Universitetsgatan 15 B 20 Åbo, 5. vån

Esimerkkitilanteita joita käsitellään  ja hoidetaan psykoterapiassa

Lapsen psyykkisen kehityksen haasteet

Perhesuhteiden muutokset

Nuoren itsenäistymisen vaikeudet

Sosiaaliset vaikeudet

Masennus, ahdistuneisuus, pelot ja paniikkihäiriö

Riippuvuusongelmat

Mitä psykoterapia on?

Psykoterapiasta haetaan useimmiten apua jonkin ajankohtaisen ongelman ratkaisemiseen ja henkisen kärsimyksen poistamiseen. Terapiassa pyritään luomaan turvallinen ilmapiiri, jossa asiakkaan on mahdollista tarkastella niitä omia tunteitaan ja tapojaan toimia ja ajatella, joihin ei arjessa tule kiinnittäneeksi huomiota. Tavat ovat muodostuneet elämän mittaan vastauksena haasteisiin ja suojaamaan kivulta. Uusissa tilanteissa ne eivät palvelekaan toivotusti, vaan voivat johtaa suurempiin vaikeuksiin ja tuottaa kärsimystä. Tapojen muuttaminen on kuitenkin vaikeaa niiden automatisoituneen luonteen vuoksi. Lapsilla tavat ajatella ja suojautua henkiseltä kivulta voivat muotoutua ikätasoisen kehityksen esteiksi.

Psykoterapiassa asiakas ilmaisee itseään monin tavoin, yleensä kertomalla asioistaan, mutta erityisesti lasten kohdalla myös leikkimällä, piirtämällä tai muulla tavoin toiminnalla.

Kertoessaan itsestään ja vuorovaikutuksessa psykoterapeutin kanssa asiakas tulee tietoisemmaksi omista ajattelu- ja toimintatavoistaan, mikä avaa muutokselle uudenlaisen mahdollisuuden. Asiakas löytää vaihtoehtoisia tapoja reagoida ja toimia sekä myötätuntoisempaa suhtautumista itseään kohtaan. Lasten psykoterapiassa pyritään näin myös poistamaan iänmukaisen kehityksen esteitä. Psykoterapia on aina asiakkaan ja psykoterapeutin yhteistyötä ja tapahtuu terapiasuhteessa.

Psykoterapiassa käydään tavallisesti kaksi kertaa viikossa. Käynnistyttyään terapeuttinen prosessi jatkuu asiakkaan mielessä myös käyntien välissä. Lasten psykoterapiassa tavataan aina säännöllisesti myös vanhempia, jotta kotona voitaisiin tukea lapsen muutosprosessia. Vanhempien osallisuus on lapsen terapiassa hyvin tärkeää. Vanhempia voidaan tarvittaessa tavata myös osana nuoren psykoterapiaa.

Hoitoon hakeutuminen

l

Lääkärin arvio terapian tarpeesta

Mikäli haet psykoterapiaan kelan tukea, tarvitset lääkärin lausunnon.

Ota yhteys terapeuttiin

Tiedustele vapaita aikoja suoraan valitsemaltasi terapeutilta

Varaa tutustumiskäynti

Tyypillisesti 1-2 käyntiä, minkä perusteella sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa terapian käynnistyksestä

Aloita terapia

Sinulle sopivan terapeutin ja terapiamuodon löydyttyä. 

Kysymyksiä ja vastauksia

Mistä tiedän mikä terapiamuoto ja terapeutti on sopiva minulle?

Tutustumis- ja arviokäynneillä voit tutustua terapeuttiin ja terapeutin työmenetelmiin. Tämän perusteella voit arvioida yhteistyön toimivuutta ja yhdessä terapeutin kanssa sopia tarkemmin terapian aloituksesta ja toteutuksesta. Joskus voi olla hyväksi ja tarpeen käydä tutustumassa muutamaankin eri terapeuttiin. Tutkimusten mukaan psykoterapiasuuntauksien väliset tuloksellisuuserot eivät kuitenkaan ole kovin merkittäviä. Tärkeintä on, että psykoterapeutin ja asiakkaan yhteistyö toimii, ja työskentelytapa sopii asiakkaalle. Erityisesti pitkäkestoisessa psykoterapiassa terapiasuhteen merkitys korostuu.

Voiko terapiaan hakeutua tai päästä ilman lääkärin lähetettä?

Psykoterapiaan pääsee omakustanteisesti myös ilman lähetettä. KELA:n kuntoutustuen tai sairaanhoitopiirien maksusitoumusten saaminen kuitenkin edellyttää lääkärin lähetettä ja lausuntoa.

Miten usein terapiassa käydään?

Psykoterapian toteutukseen vaikuttavat asiakkaan ikä, yksilölliset tarpeet sekä terapeutin työmetodit ja terapiasuuntaus. Keskimäärin psykoterapiajaksot kestävät 1-3 vuotta ja käyntitiheys on 2 kertaa viikossa. Tyypillisesti käynti terapiavastaanotolla kestää kerrallaan 45min. Lasten ja nuorten kohdalla vaativa lääkinnällinen kuntoutus sisältää myös vanhempien käyntejä.    

Paljonko psykoterapiassa käynti maksaa?

KELA:sta on mahdollisuus hakea ja saada korvausta psykoterapiaan. Yksilökuntoutuspsykoterapiasta KELAn korvaus on 57,60 euroa / 45 min. Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen osalta KELA ja sairaanhoitopiirit korvaavat kaikki kustannukset.

Psykoterapian tukien saamiseksi ja hakemuksen liitteeksi tarvitaan aina psykiatrin arvio psykoterapian tarpeesta ja lääkärinlausunto. Tarvittaessa opastamme ja neuvomme asiakkaitamme tukien hakemisessa. 

Kuntoutuspsykoterapiassa asiakkaan omavastuuosuudeksi jää tyypillisesti noin 30-50 euroa/käynti. Korvausta voi saada enintään 80 käyntiin yhden vuoden ja 200 käyntiin kolmen vuoden aikana. Kelalta voi hakea myös matkakorvauksia sekä kuntoutusrahaa kuntoutuksen aikaisen toimeentulon turvaamiseen.

Harkitsemme terapian aloitusta lapsellemme. Miten vanhemmat osallistuvat lapsen terapiaan?

Vanhempien tuki on lapsen psykoterapian onnistumisen kannalta hyvin tärkeää. Vanhempien vastuulla ovat lapsen psykoterapian käytännön asiat, kuten taksikyytien järjestelyt. Lisäksi lasten psykoterapiassa tavataan aina säännöllisesti myös vanhempia, jotta kotona voitaisiin tukea lapsen muutosprosessia. Vanhempien käynneillä keskustellaan esimerkiksi arjen sujumisesta lapsen kanssa, vanhempien huolista lapseensa liittyen sekä lapsen ja vanhempien välisestä suhteesta.

Ota yhteyttä

Lähetä tiedustelu tai yhteydenottopyyntö. Varattujen aikojen peruutukset ja muutokset  suoraan terapeutin kautta.

Ethän lisää viestiin salassapidettäviä potilastietoja, henkilötunnusta tai muita yksilöiviä tunnisteita.